a

Nee-Eten nieuwsblad

De vereniging tracht twee keer per jaar haar nieuwsblad uit te brengen. Deze worden toegestuurd aan alle betalende leden en donateurs.

 

Regelmatig besteden we in ons ca. 30 pagina’s tellende nieuwsblad aandacht aan verschillende aandoeningen die vaak eetproblemen tot gevolg hebben. Ook verschijnen artikelen waarin de werkwijze wordt toegelicht van één van de eettherapieplaatsen in Nederland. Daarnaast staan er in elk blad “eigen verhalen” van ouders, ook is er ruimte voor nieuws, algemene informatie, weetjes en tips.

 

Enkele edities van het nieuwsblad staan elders op onze site.