Telefonisch lotgenotencontact

Het luisterend oor van de verenigingVrijwilligers van de vereniging verzorgen telefonisch lotgenotencontact. De vrijwilligers kunnen soms heel zinvol bellers naar andere vrijwilligers doorverwijzen, omdat ieder van ons zijn eigen specifieke ervaringen en kennis heeft.

Neemt u gerust contact op per telefoon: 088-633 38 36 of per e-mail: lotgenoten@nee-eten.nl.

 

 

Belangrijk om te weten

Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy? Vrijwilligers zullen de inhoud van de gesprekken voor zichzelf noteren, maar nooit aan anderen binnen of buiten de vereniging beschikbaar stellen. Het nadeel hiervan is, dat zij niet makkelijk kunnen opzoeken of iemand anders met een soortgelijk probleem te maken heeft (gehad). Wij vinden het waarborgen van de privacy echter belangrijker.

 

Gesprekstechnieken

De personen die de vereniging willen helpen met telefonisch lotgenotencontact hebben besproken welke gespreks-technieken je kunt gebruiken en wat het effect ervan is tijdens het verloop van het gesprek. Het stellen van open of gesloten vragen, een samenvatting geven en een gesprek goed afsluiten zijn onderdelen hiervan. Het is belangrijk je te realiseren dat je ervaringsdeskundige bent, als zodanig je grenzen te bepalen, en niet in de rol van professionele hulpverlener te stappen.

Telefoontjes komen deels van hulpverleners, zoals thuiszorg-organisaties en diëtisten, en deels van ouders. De hulpverleners vragen met name algemene informatie over de vereniging, ouders hebben sterk wisselende vragen. Soms willen ze gewoon hun verhaal eens kwijt en soms hebben ze een hele gerichte vraag, zoals het adres van een goede lopgopediste in hun omgeving, of wat te doen bij lekkage van een PEG. De concrete vragen zijn het makkelijkst te beantwoorden. De lastigste vragen zijn: "Komt mijn kind ooit van de sondevoeding af?" of "Hoe krijg ik mijn kind weer aan het eten?". Het is natuurlijk niet bevredigend mensen te moeten zeggen dat er in grote delen van Nederland weinig mogelijkheden voor eettherapie zijn. Hopelijk zal dat in de toekomst beter worden! Voorlopig hoopt onze werkgroep lotgenotencontact op deze manier mensen informatie en steun te kunnen bieden.

Agenda Laat alles zien

17
03 2018
De voorbereidingen voor de contactdag 2018 zijn weer in volle gang. We hebben hele leuk...
Landgoed Zonheuvel
Doorn