Eetteam Sint Maartenskliniek

Adres St. Maartenskliniek, Hengstdal 3,  6522 JV Nijmegen
E-mailadres

eetteam@maartenskliniek.nl

Website http://www.maartenskliniek.nl/verwijzers/revalidatiegeneeskunde/kinderrevalidatie/eetteam
Naam eetteam: Eetteam St. Maartenskliniek
Bestaansduur: sinds 1995
Disciplines: logopedist, kinderarts, GZ-psycholoog, orthopedagoog, diëtist, verpleegkundige
Doelgroep:

Kinderen van 0-8 jaar met:

  • Lichamelijke problemen in mond-, keel- en/of maag-darmgebied (bijvoorbeeld reflux)
  • Mondmotorische problemen als gevolg van een neurologische oorzaak (bijvoorbeeld afwijkende reflexen in de mond of verstoorde gevoeligheid in de mond)
  • Mondmotorische problemen zonder neurologische oorzaak (bijvoorbeeld niet de overgang van gladgemalen naar vast voedsel kunnen maken)
Kinderen met eetproblemen zonder aanwijsbare medische oorzaak
Taken van het team: Diagnosticeren van de functies en vaardigheden. Behandelen van eetprobleem; reduceren van sondevoeding, doorbreken  van voedselweigeren, verbeteren van mondmotorische vaardigheden, verbeteren van de ouder-kindinteractie, opbouwen van een gebalanceerd dagmenu die passend is bij de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving.

Toelatingscriteria:

0 - 8 jaar

IQ> 60
Verwijzing: huisartsen, kinderartsen
Werkwijze: Intakedag binnen 6 weken na aanmelding met analyse van het dagmenu door de diëtist, algemene en voedingsanamnese met orthopedagoog en logopedist, logopedisch onderzoek, videoanalyse van de thuissituatie, inventarisatie a.d.h.v. vragenlijst door logopedist en inventarisatie van gedragorthopedagoog, lichamelijk onderzoek door de kinderarts. Aan het eind van de dag is er een interdisciplinair advies voor ouders. Binnen 2 weken is er een verslag voor verwijzers en ouders.Frequentie van behandeling variërend van 3x per week (poliklinisch) tot 3x per dag, 5 dagen per week (klinisch).  Behandeling wordt, afhankelijk van de doelstelling, gegeven door de orthopedagoog en/of logopedist. Duur van de behandeling varieert van enkele maanden (poliklinisch) tot een opname van 4 tot 6 weken (klinisch). Intensieve begeleiding van ouders door orthopedagoog en dieetadvies door diëtist.  Behandeling is gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Na beëindiging behandeling worden ouders in de thuissituatie gecoacht middels telefonisch contact en videobegeleiding. Drie maanden na ontslag vindt er een follow-up plaats ter evaluatie en voor het in kaart brengen van eventuele (nieuwe) hulpvragen.
Protocol: Wij werken interdisciplinair volgens een protocol, gebaseerd op de recente inzichten vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
Wachttijden: voor de intake is een wachtlijst van max. 6 weken. Voor behandeling idem